renovace podkladu

Výhody, nevýhody, využití

Renovace podkladu provádíme buď za pomoci OSB desek nebo nivelace v závislosti na stávajícím podkladu.

Další typy podlah